Get Adobe Flash player

Konserwacja i renowacja

 • malarstwa (obrazy na podłożu płóciennym, drewnianym, szkle 
  i blasze)
 • rzeźby drewnianej polichromowanej, złoconej
  i srebrzonej
 • rzeźby ze sztucznego kamienia: betonu, gipsu, ceramiki
 • przedmioty artystyczne z metalu

Obrazy na zamówienie:

 • kopie malarstwa dawnego
  i współczesnego 
 • obrazy sakralne 
 • malarstwo własne

Konserwacja obrazów:

 • czyszczenie, dezynfekcja, impregnacja podłoża oraz  osypujących się gruntów i polichromii
 • usuwanie starych werniksów i przemalowań
 • dublaż obrazów; rekonstrukcje podłoża i brakujących fragmentów malowidła
 • nakładanie werniksów chroniących polichromię; wymiana starych, wypaczonych, zniszczonych przez korniki i grzyby krosien obrazów

 

Na życzenie  klientów z Warszawy, Mazowsza, województwa Łódzkiego oględziny i wycena prac u klienta  . Przyjmuję też zlecenia z dalszych regionów Polski. Wstępna wycena możliwa na podstawie fotografii przesłanych e-mail'em , przesyłka obiektu kurierem . 

Pracownia mieści się w Grodzisku Mazowieckim. 

 

 

                                   

                  Święta Trójca  koniec XVII w. Ołtarz główny  Okuniew . Przed konserwacją .

 

                                        

                                                            W trakcie konserwacji .

 

                                       

                                                                    Po konserwacji .

 

 

                    

Scena symboliczna  1922 r. Przed konserwacją .

 

  

   W trakcie konserwacji  , po naklejeniu na płótno .

 

 Po konserwacji .

 

                                              

                 

Madonna  XVII w. Przed konserwacją .

 

       

W trakcie czyszczenia .                                               W trakcie konserwacji .

 

W trakcie konserwacji .

 

Po konserwacji .

 

 


Portret poł. XIX w. Foto przed konserwacją po oczyszczeniu wąskiego paska obrazu.

portret  poł. XIX w. Foto w trakcie konserwacji, po oczyszczeniu;

j.w. Foto po konserwacji.

Portret poł. XIX w. W trakcie usuwania zabrudzeń i przemalowań;

  

Po oczyszczeniu i odsłonięciu wtórnych kitów;

 

Po wykonaniu retuszu konserwatorskiego;

Olej na blasze stalowej, przed i po konserwacji.

 

 

 

Pejzaż śródziemnomorski pocz. XX w., olej na płótnie; w trakcie czyszczenia (zdjęcie po lewej) i po konserwacji (zdjęcie po prawej)

 

 

 

Po oczyszczeniu chemicznym i mechanicznym, przed retuszem kolorystycznym.

 

 

Portret, olej na płótnie przed konserwacją - po stronie lewej.

W trakcie konserwacji, po nałożeniu kitów w miejscach ubytków gruntu i farby.

 

 

 

W trakcie konserwacji: lewa strona po wykonaniu retuszu kolorystycznego, prawa przed retuszem - zdjęcie po lewej stronie.

 

 

 


Portret sarmaty, koniec XIX w. olej na płótnie. W trakcie konserwacji po wykonaniu uzupełnień brakującego gruntu (po prawej).

W trakcie konserwacji: po wykonaniu podkładu malarskiego pod zasadniczy retusz konserwatorski (po lewej).

 

 

Portret przełom XIX/XX w. olej na płótnie; początek konserwacji prawa strona częściowo oczyszczona.

Po konserwacji (po prawej stronie).

 

 

                  Obraz wotywny koniec XVIII w. przed konserwacją i po konserwacji.

 

 

 

 

Św. Anna Samotrzeć, pocz. XXw. olej na płótnie przed konserwacją; w centrum obrazu widoczne pleśnie.

 

Po konserwacji.

Do góry ^